Garanti og returnering

Garanti og returnering

Tak, fordi du købte din Breathe Tech produkt, håber vi, at du vil være glad for at bruge det. Vi holder ikke op med at bekymre os om vores produkter, når de forlader os, og selv efter din garanti er afsluttet, er vi stadig klar til at hjælpe.

Sådan får du garantiservice

I det usandsynlige tilfælde, at dit produkt har brug for garantiservice, skal der anmodes om en returneringstilladelse fra vores kundeserviceteam, bedes du kontakte os på support@breathe-tech.com.


For at undgå unødvendig ulempe fra din side anbefaler vi, at du læser brugervejledningen og ofte stillede spørgsmål om, før du søger garantiservice. Disse kan findes på https://help.breathe-tech.com.

Hvad dækker garantien?

A Breathe Tech garanti dækker reparation eller udskiftning (kl Breathe Techskønsbeføjelse) af din Breathe Tech produkt, hvis det viser sig at være defekt på grund af defekte materialer eller udførelse i en periode på et år fra købsdatoen, undtagen når du er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA), og du har købt din Breathe Tech produkt i EØS, i hvilket tilfælde garantiperioden er to år fra købsdatoen. Hvis nogen del ikke længere er tilgængelig, Breathe Tech erstatter det med en funktionel udskiftningsdel. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes ikke af denne garanti.

Hvad er ikke dækket af garantidækningen?

Hvis en Breathe Tech produkt bruges på den måde, det er beregnet til, og det udvikler en fejl inden for garantiperioden, det er vores ansvar at reparere eller udskifte det. Der er dog nogle forhold, hvor Breathe Tech garantien dækker ikke reparation eller udskiftning. Her er hvad der ikke er dækket:

 • Normal slitage
 • Ulykkelig skade
 • Skader fra eksterne kilder såsom transit, vejr eller strømstød.
 • Fejl forårsaget af omstændigheder uden for Breathe Techkontrol.
 • Fejl forårsaget af:
 1. Uagtsom brug, misbrug, forsømmelse eller skødesløs betjening af produktet;
 2. Brug af produktet til andet end normale husholdningsformål i det land, hvor det blev købt.
 3. Reparationer eller ændringer udført af andre parter end Breathe Tech eller dets autoriserede agenter.

Breathe Tech garanterer ikke, at betjeningen af ​​produktet vil være uafbrudt eller fejlfri.

Vilkår og betingelser for garantien

 • Garantien træder i kraft på købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis dette er senere).
 • Du skal fremlægge bevis for levering / køb, før noget arbejde kan udføres under garantien.
 • Bemærk, at uden dette bevis, kan der udføres noget arbejde, der udføres. Opbevar din købskvittering eller leveringsmeddelelse.
 • Alt arbejde vil blive udført af Breathe Tech eller dets autoriserede agenter. Eventuelle dele, der udskiftes, vil blive ejendom af Breathe Tech.
 • Reparation eller udskiftning af din maskine under garantien forlænger ikke garantiperioden.
 • Garantien giver fordele, der er tillæg til og ikke påvirker dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

Er Breathe Tech garantier, der kan overføres?

Breathe Tech garantier kan overføres med produktet, forudsat at det originale købsbevis fra en anerkendt forhandler leveres sammen med bevis for enhver ejerskift af maskinen, hvilket bekræfter, at maskinen var i god stand, da ejerskiftet fandt sted.

Dine juridiske rettigheder forbeholdes

Forbrugerne har lovlige (lovmæssige) rettigheder i henhold til gældende nationale love vedrørende salg af forbrugerprodukter. Denne garanti påvirker ikke de lovmæssige rettigheder, du måtte have, og heller ikke på de rettigheder, der ikke kan udelukkes eller begrænses, eller rettighederne mod den person, som du købte produktet fra. Du kan hævde de rettigheder, du har, efter eget skøn.

Har du spørgsmål, bedes du kontakte os på support@breathe-tech.com